Üyelik sözleşmesi

Bu sözleşme; kariyersinav.com sitesine üye olmak isteyen ve site içeriğine erişmek isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.

kariyersinav.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

kariyersinav.com: Üyelerine internet üzerinden çeşitli bakanlıkların açmış olduğu sınavlara hazırlanmaları için online soru çözümleri, mevzuat, ders notları, testler ve deneme sınavları sağlayan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

kariyersinav.com üyesi: İnternet vasıtasıyla gerekli bilgileri vererek kariyersinav.com'a kayıt olan ve üyelik sözleşmesini okuyarak anlayıp, kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarakta geçecektir.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.

Bir Sınav Dönemi: Sınav ilanının geldiği gün ile yazılı sınavın sona ermesine kadar geçen süre anlamına gelir.

Üyelik Süresi / Dönemi: kariyersinav.com Özel Üyelik süresi 1 yıldır. Sınav tarihi ilan edilmeden önce Özel Üyeliğe yükseltilen üyelikler, satın alım tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin tamamlandığı gün itibariyle sistem tarafından otomatik olarak normal üyeliğe dönüşür ve Özel Üyelik avantajlarını kaybeder. Yine, yazılı sınav tarihinde ilgili kurum tarafından yazılı sınavın tamamlandığı gün itibariyle, 1 yıllık üyelik süresi dolmamış olsa dahi Özel Üyelikler otomatik olarak normal üyeliğe dönüşür. 


Genel Kurallar

kariyersinav.com üyeliği kişiye özeldir ve başkaları tarafından kullanılamaz ya da başkalarına devredilemez. Satın alınan özel üyeliklerin birden fazla kullanıcı tarafından kullanıldığının tespiti halinde üyeliği sonlandırma hakkı saklıdır.

kariyersinav.com üyeleri, siteyle ve site üyeleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara ve kanunî mevzuata uymakla yükümlüdür.

kariyersinav.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsîdir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkân sağlanması kariyersinav.com'un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukukî sorunlardan kariyersinav.com ve kariyersinav.com yetkilileri sorumlu tutulamaz.

kariyersinav.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan kariyersinav.com sorumlu tutulamaz.

kariyersinav.com sitesinde, üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan www.kariyersinav.com sorumlu tutulamaz.

Üyeler, kariyersinav.com'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle kariyersinav.com'a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini kariyersinav.com'un kendi adına da dava açmasına engel değildir.

Site ve yasal sorumluları, içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, sitedeki kayıtlı kullanıcı bilgilerini ve vergilerini silme hakkını saklı tutar.

Site, üyelerinin kendisinde kayıtlı bulunan e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefon numaralarına bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye, iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla bilgilendirme maillerinin e-posta adresine, bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS'lerinin cep telefon numarasına gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-mail, SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda site üzerinden mesaj atarak e-mail, mesaj ve SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Bu durumda site üzerinde hak kaybettiği iddiasında bulunamaz, maddi ve manevi tazminat açmamayı kabul ve taahhüt eder.

kariyersinav.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına kariyersinav.com'a üye olunamaz.

kariyersinav.com sitesi eğitim amaçlı hazırlanmış olup, bu sitenin herhangi bir bölümü, sitede yer alan sorular, görsel, işitsel, yazılı materyallerin ve site kodlarının kısmen ya da tamamen herhangi bir şekilde veya herhangi bir araçla çoğaltılması, bir erişim sisteminde depolanması, yayılması, iletilmesi, işlenmesi ve izinsiz kullanılması kesinlikle yasak olup, ilgililer hakkında hukuka işlem başlatma hakkı saklıdır.

Özel Üyelik ve Kullanım

VİP (Özel) üyelik (ücretli üyelik), sadece bir kişinin kullanımına sunulur. Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşarak özel üyeliğini birden fazla kişiye kullandıran üyenin, siteye giriş yetkileri kaldırılır. Bu nedenle üye, herhangi bir hak iddia edemez. Çoklu giriş yapan üyeler sistem tarafından tespit edilmektedir. Bir üyeliğin aynı anda birden fazla oturumda açılması halinde sistem tarafından otomatik olarak banlanacaktır.

Sitede bulunan sorular, kariyersinav.com'un alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır. Özel üye olan kullanıcılar sitedeki imkânlardan üye oldukları bir (1) sınav dönemi veya 1 yıl boyunca yararlanırlar. Özel üye olunan sınavın ertelenmesi halinde özel üyelik ilk yazılı sınav tarihine kadar uzar, tekrar sınavın ertelenmesi halinde her halükârda ödemenin yapıldığı takvim yılının son günü VİP Üyelik sona erer. Sınav dönemi biten özel üyeler, kendileri istemedikçe özel üyelik erişimi kapatılarak ücretsiz üye olarak kalmaya devam eder. Sınav dönemi biten ve kısıtlı üye konumuna düşen üyeler yönünden site haklarını saklı tutar.

Üyeler, kariyersinav.com'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.

Üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını kariyersinav.com'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. kariyersinav.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. kariyersinav.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

kariyersinav.com sitesi içerisinde kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.

Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan, sitenin bulunduğu servis sağlayıcıya yapılan siber saldırılardan, internet ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan kariyersinav.com sorumlu tutulamaz.

Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan kariyersinav.com sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'ye aktarılmasına ve PayTR tarafından https://www.paytr.com/gizlilik adresindeki Gizlilik Politikası'nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.


Üyelik

Üyelik, internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup, kabul etmesiyle gerçekleşir. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üyenin bizzat kendisi sorumludur. kariyersinav.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, kariyersinav.com üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mercilerine ve diğer yetkili kurumlara iletmek üzere saklayabilir.

kariyersinav.com'a üye olurken verilen e-posta adresinin ve cep telefonu numarasının üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. kariyersinav.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi ya da cep telefon numarası vasıtası ile yapar. kariyersinav.com'a veya verilen e-postanın ya da cep telefon numarasının yanlışlığından, geçersizliğinden başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan kariyersinav.com sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

© Copright 2022 Kariyer Sınav Online Eğitim Platformu - Tüm Hakları Saklıdır