Adalet Bakanlığı / Yazı İşleri Müdürlüğü

0
Gün
0
Saat
0
Dakika

Bu sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Adalet Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı

Bu sınavın amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Adalet Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkindir. 

Bakanlık taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 inci dereceli) yazı işleri müdürlüğü,

(1, 2, 3, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürlüğü;

(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 üncü dereceli) zabıt katipliği;

(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 üncü dereceli) şoför ve sayıları yayınlanacak ilanda gösterilen Bakanlık merkez teşkilatında münhal bulunan şube müdürlüğü, şef ve memur ve yine atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü, taşra teşkilatında münhal bulunan şef (bilgi işlem), kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılmaktadır.

© Copright 2022 Kariyer Sınav Online Eğitim Platformu - Tüm Hakları Saklıdır